Frøyland barnehage

FAST 80-100 % STILLING SOM BARNEHAGELÆRER/PEDAGOGISK LEDER I NLM-BARNEHAGENE AS, AVD. FRØYLAND BARNEHAGE

Vi søker nå:

Pedagogisk leder/barnehagelærer fast i 80-100 % stilling fra 01.08.19


Vi er pr. i dag en barnehage med ca. 40 barn fordelt på to avdelinger. 
Frøyland barnehage er en del av NLM-Barnehagene AS, og har godt samarbeid med både NLM barnehager, og kommunale barnehager i området. 
Barnehagen har kjøpt ny tomt i Frøylandsparken, og planlegger å bygge ny barnehage om ca. 2-3 år. Personalet vil få mulighet til å være med å påvirke, og videreutvikle barnehagen i denne prosessen. 

Fokusområder de neste årene er barns trivsel, psykisk helse, medvirkning og lek. Vi har stort fokus på Marte Meo veiledning i barnehagen. 

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker barnehagelærer med gode samarbeidsevner.

Du er villig til å engasjere deg, arbeide i team, og bygge god kultur på arbeidsplassen.

Du har ønske om å være med å videreutvikle barnehagen, og bruke din faglige kompetanse til barns beste. 

Du vil være med å jobbe for vår visjon om Betingelsesløs kjærlighet, og arbeide lojalt for barnehagens kristne verdigrunnlag.

Personlig egenhet vil bli gitt stor vekt i ansettelsen.

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

   

Vi kan tilby

Lønn etter NLMs regulativ

Pensjonsordning via PBL

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19.

 

Søknad, CV og referanser sendes pr. mail :

froyland@nlmbhg.no

Spørsmål om stillingen kan rettest til daglig leder Lillian Fjelde tlf. 47275107   

Søknadsfrist: snarest og innen 14.2.19

Tiltredelse: 01.08.19