Misjonsbarnehagen Lasse Liten

Bli med oss å skape gode barnehagedager!

MISJONSBARNEHAGEN LASSE LITEN (Stavanger)

Søker etter

 • Barnehagelærer, engasjement 100% stilling fra 1.februar 2019 til ca 31.12.19

Vi søker etter en glad og engasjert omsorgsperson med gode kvalifikasjoner for samarbeid i en aktiv hverdag.

Vi kan tilby:     

 • Stort fokus på kvalitetsutvikling
 • Fin barnehage og stort uteareal
 • Ordinære avdelinger
 • Egen kjøkkenassistent
 • Lønn etter PBL tariff
 • Barnehageplass til ansattes barn
 • Samarbeid med IA-bedrift

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Evnt annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Aktiv og leken
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder tlf. 47456552

Den som blir tilsett må legge frem politiattest av nyere dato. 

Mer info om barnehagen finner du på www.lasseliten.net

Søknad med CV sendes snarest til:

NLM - barnehagene AS avd Misjonsbhg Lasse Liten, Lassaveien 6, 4022 Stavanger

eller på mail til: lasseliten@nlmbhg.no