Vår visjon

Ekte glede på sikker grunn

Et barn som står på hendene på jordkloden.
Et barn som er større enn jordkloden.
Barnet ser så inderlig fornøyd ut. Det har lært noe nytt.
Det er dette vi ønsker for barna i barnehagen: I lek og læring, i prøving og utforskning, skal barna lære å erobre nye områder. Sammen med dem har vi et kompetent personale som ser på barna som sin store og gode oppgave. De er i barnehagen for barnas skyld.

Les mer om visjonen under fanen "Om oss"