NLM-barnehagene

Hvem er vi?

NLM-barnehagene AS driver 33 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband. I tillegg driver NLM 7 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. NLM-barnehagene AS er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene.

Lov om barnehager med forskrifter og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bestemmer innhold og rammer for barnehagene våre.  I samsvar med barnehagelovens § 1a andre ledd, blir barnehagene drevet med et kristent formål.

Selskapets forretningskontor ligger i Ålesund. Selskapet har fem ansatte. Administrasjonssekretær har kontor i Ålesund, pedagogisk fagkonsulent holder til i Trondheim, daglig leder i Bergen, og økonomileder og utviklingsleder i Stavanger. Vi formidler med glede kontakt med barnehagene, også når det gjelder ledige stillinger og spørsmål om barnehageplasser.  Ta gjerne kontakt med oss!